Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Lời dâng ThầyKính dâng Thầy,
Người đã làm sống lại các bản Kinh năm xưa,
để chúng con đủ niềm tin nương theo dấu cũ tìm về nguồn.
Lời đầu sách, huynh đệ chúng con xin kính dâng lời tri ân đến Hòa thượng Minh Châu, với bản “Hsuan Tsang – The Pilgrim and Scholar” và bản dịch Việt “Huyền Trang Nhà Chiêm Bái” do Ni sư Trí Hải chuyển ngữ, đã làm căn bản buổi đầu cho huynh đệ chúng con dõi theo bước Huyền Trang.Truy cập