Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Lời giới thiệu

Bìa sách - Dõi bước Huyền Trang


Người xưa vạn lý trường chinh để thâu tóm giang sơn, sự
nghiệp, danh tiếng và thêm nghiệp khổ nghìn thu. Ngài
Huyền Trang đơn thân độc mã băng qua gió cát mịt mù
đi tìm nguồn suối Phật đà rót từ đỉnh Himalaya. Truyền
thuyết dân gian gọi Ngài là “Tam tạng đi thỉnh kinh”.

Kinh là những lời chuyển tải sự sống chân thật, đi tìm
kinh cũng là để thâm nhập tận cùng lẽ sống. Ngoài công
phu đưa về cho Trung Hoa tạng giáo, mở thêm chân trời
văn học, sử địa, xã hội… cho Tây Vực gần gũi Đường
triều, Ngài đã giới thiệu hình ảnh Tăng nhân Trung Hoa
uy nghi đức độ và hết sức thông tuệ cho những dân tộc
vùng Trung Á. Chỉ có công phu thành khẩn và phuớc báu
trọn vẹn như Ngài mới làm nên sự nghiệp nối liền hai nền
văn hóa lớn của Á Đông, mà cho tới bây giờ chúng ta chỉ
biết chiêm ngưỡng.

Tác phẩm “Dõi bước Huyền Trang” biên soạn lại những
nẻo đường khuất tịch, những vùng đất xa xưa mà ngày nọ
Ngài đã đi qua. Xin chỉ là một chút tâm thành nhỏ nhoi
đặt dưới chân của Ngài.

Như Đức
(2007)

Truy cập