Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Lời ngỏ

Đây là tác phẩm biên soạn về đường "nhập trúc cầu pháp" của Pháp sư Huyền Trang, con đường dài hơn năm ngàn dặm, nên tập sách dày khoảng 200.

Chúng tôi sẽ đăng tải tác phẩm "Dõi Bước Huyền Trang" trong nhiều ngày, mời các bạn theo dõi .

Truy cập